ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

admin 24/06/2018 16:47

ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CĂN BẢN (C/C#/C++)
Xây dựng nền tảng vững chắc, tạo lợi thế cực lớn cho tân sinh viên so với các bạn khác trước khi bước vào năm 1 Khoa CNTT.
Lấy lại kiến thức lập trình cho sinh viên khoa CNTT & những bạn trái ngành muốn chuyển sang nghề có liên quan đến lập trình.
Nhằm cung cấp kỹ năng lập trình căn bản cho tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn sinh viên chuẩn bị bước vào năm 1 Khoa CNTT, cũng như các bạn sinh viên năm 2, 3 muốn trau dồi lại căn bản kỹ thuật lập trình. Khóa học LẬP TRÌNH CĂN BẢN tại HGSoft sẽ đồng hành cùng các bạn.
BẠN SẼ LÀM ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC
Cung cấp cho các bạn những khái niệm căn bản về lập trình, Tư duy lập trình.
Nắm chắc kiến thức nền tảng lập trình căn bản, tư duy trong lập trình thông qua ngôn ngữ C/C#/C++.
Rèn luyện kỹ năng về tổ chức, xây dựng chương trình theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C/C#/C++.
Xây dựng các chương trình.
Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình.
Có góc nhìn chuyên sâu và định hướng đúng đắn cho lộ trình phát triển bản thân.
Khả năng tiếp cận và học những ngôn ngữ lập trình khác rất nhanh.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHOÁ HỌC
Bạn là người có đam mê trở thành lập trình viên chuyên nghiệp.
Học sinh THPT – Sinh viên chuẩn bị bước vào năm nhất ngành CNTT.
Sinh viên Khoa CNTT các trường Đại học, Cao đẳng muốn lấy lại kiến thức căn bản kỹ thuật lập trình.
Những bạn làm việc trong lĩnh vực CNTT và những bạn trái ngành muốn chuyển sang làm việc liên quan đến Lập trình.
Tất cả những cá nhân chưa từng biết qua Lập trình muốn tìm hiểu về Lập trình.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Buổi 1: Các khái niệm cơ bản về lập trình, Giới thiệu ngôn ngữ
Buổi 2: Các thành phần căn bản trong lập trình và trong ngôn ngữ
Buổi 3: Tư duy lập trình Giải quyết bài toán với tư duy Sơ đồ khối
Buổi 4: Nhập xuất dữ liệu
Buổi 5 – 6: Cấu trúc rẽ nhánh
Buổi 7 – 8: Cấu trúc vòng lặp
Buổi 9 – 10: Hàm và các khái niệm trong hàm
Buổi 11 – 12: Mảng và con trỏ
Buổi 13: Chuỗi ký tự
Buổi 14 – 15: Dữ liệu và tập tin
Buổi 16 – 17: Các khái niệm về hướng đối tượng trong C++
Buổi 18: Kiểm tra tổng kết khóa học

Xin vui lòng liên hệ 0939.448.987 để biết thêm thông tin chi tiết.