TRUYỆN CƯỜI - NGU THÌ ĐỪNG HỎI

admin 28/06/2018 22:29

 Một anh chàng kỹ sư tin học đi cài máy tính đến công đoạn phải đăng nhập vào máy bèn hỏi khách: "Mật khẩu máy anh là gì thế?"
– Ngu thì đừng có hỏi.
– ????? (Mặt hầm hầm)
– Không hiểu à? Mật khẩu máy tôi đó.
– Phù! Tôi cứ tưởng!
Nguồn: ST

tinhte.vn