ĐÁP ÁN CÂU HỎI "TÌM ĐƯỜNG ĐẾN LÀNG NỐI DỐI"

tuannd 01/10/2018 03:52

Đáp án như sau:

Vì người trả lời là người ở ngôi làng nối dối (anh ta chỉ nối dối) hoặc ngôi làng nối thật (anh ta chỉ nói thật) nên chỉ cần hỏi: "Anh chỉ tôi đường nào không phải đường về ngôi làng của anh?" (hoặc câu nào có ý nghĩa tương tự)

+ Nếu người trả lời là người nối dối anh ta sẽ chỉ về ngôi làng của mình. Người hỏi chỉ việc đi theo hướng anh ta chỉ. 

+ Nếu người trả lời là người nói thật tất nhiên a ta cũng sẽ chỉ hướng về ngôi làng nối dối. Người hỏi cũng đi theo hướng ta ta chỉ cũng sẽ đến làng nối dối

- Kết quả không có câu trả lời nào nên chuột không dây Booston vẫn chưa tìm được chủ nhân.

Xem lại câu hỏi

Dinh Tuan Nguyen