GHOST WIN 7 AUTO DRIVER (LINK GOOGLE DRIVE)

tuannd 11/02/2019 03:13

Hiện nay nhu cầu sử dụng các bản ghost win 7 đa cấu hình còn khá nhiều, vì vậy nhiều trang mạng chia sẽ bản ghost đa cấu hình nhưng hầu hết các trang mạng bắt buộc các bạn phải có tài khoản, bấm các link quảng cáo, mua tài khoản tải... Điều này làm cho người tải rất khó chịu, có khi đăng ký mua tài khoản đế tải nhưng lúc mở link ra lại link đã fail. Vì vậy, HGSOFT chia sẽ bản ghost win7 tự nhận driver với + các soft cơ bản nhất giành cho máy có cấu hình thấp. Chi tiết bản ghost:

- Hệ điều hành: Win 7 32 bit auto driver (bản ghost chạy rất mượt trên máy có cấu hình thấp)

- Soft: office, đọc pdf, unikey, firefox

- Dung lượng file ghost: 3GB

- Link tải trực tiếp: https://drive.google.com/open?id=1IBem-TJ26i9mgvHVRzhhaA8bNpRyB_I-

 

Các ý kiến trao đổi hoặc thắc mắc tại diendan.hgsoft.vn

 

Dinh Tuan Nguyen